Brassica campestris Sterols
Rapeseed Sterols, Brassica Campestris (Rapeseed) Sterols
油菜固醇, 油菜固醇類
Cas No:90989-79-0
柔潤劑,植物固醇,能滋潤乾燥肌膚
留下迴響

我們使用 cookie 來提供並改善我們的服務。如欲使用此站,您需接受 cookies。